ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาในยุโรป

ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาในยุโรปศูนย์กลางพระพุทธศาสนาในยุโรป
คุณนิติ ภู่นุ่มและครอบครัว ผู้นำบุญลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้มาบุกเบิกวัดและรวบรวมคนไทยที่นี่เป็นรุ่นแรกๆและคุณพิมพ์ฉวี เอลซิ่งและครอบครัว เป็นผู้นำบุญลอนดอน ประเทศอังกฤษ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC variety