พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายซีแอตเติล

พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายซีแอตเติลพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายซีแอตเติล
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประวัติการสร้างบารมีและเรื่องราวการสร้างบารมีของที่นี่จะเป็นอย่างเชิญไปพร้อมๆกันค่ะ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2553 เป็นกฐินสามัคคีเพื่อนำไปขยายพระอุโบสถของวัดพระธรรมกายซีแอตเติล LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC variety