บุญเก็บโคมมาฆประทีปและเตรียมโคมธัมมจาริณีประทีป

บุญเก็บโคมมาฆประทีปและเตรียมโคมธัมมจาริณีประทีปบุญเก็บโคมมาฆประทีปและเตรียมโคมธัมมจาริณีประทีป
บุญเก็บโคมมาฆประทีปและเตรียมโคมธัมมจาริณีประทีป วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 อนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่าน LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ทบทวนบุญ