ข้อมูลแนะนำและโทรศัพท์โครงการอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคนทั่วไทย

ข้อมูลแนะนำและโทรศัพท์โครงการอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคนทั่วไทยข้อมูลแนะนำและโทรศัพท์โครงการอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคนทั่วไทย
ข้อมูลแนะนำและโทรศัพท์ศูนย์ประสานงานทั่วไทย ในโครงการอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคนทั่วไทยและการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ของผู้สมัครบวชอุบาสิกาแก้วฯสามารถสอบถามรายละเอียดตามเบอร์โทรศัพท์ได้ทั่วไทย LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC Guide