อานิสงส์ บุญตักบาตร

อานิสงส์ บุญตักบาตรอานิสงส์ บุญตักบาตร
ชีวิตในวันหนึ่ง วันหนึ่ง ผ่านไปอย่างรวดเร็วประเดี๋ยวก็วัน ประเดี๋ยวก็คืนได้บ่ายหน้าไปสู่ความเสื่อมสลาย จากเด็กสู่วัยรุ่น จากวัยรุ่นก็สู่วัยกลางคน จากกลางคนก็เข้าสู่วัยชรา ร่างกายของเราก็เข้าใกล้ความเสื่อม ตายไปเรื่อยๆบุคคลผู้มีปัญญาควรสอนตัวเองอยู่เสมอว่า ช่วงเวลาชีวิตนั้นสั้นนักเราไม่ควรเป็นผู้ประมาทควรเร่งทำความดี เพราะใครจะรู้เล่าว่าความตายจะมาถึงวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน