ปฏิสันถาร

ปฏิสันถารปฏิสันถาร
ปฎิสันถาร หมายถึงการทักทายปราศรัยกับแขก การต้อนรับแขก วิธีรับแขกมี 2 อย่างคือ 1.ต้อนรับด้วยสิ่งของ 2.ต้อนรับด้วยธรรม LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

คำวัด