อานิสงส์ บุญที่ให้ทานแก่ปลา

อานิสงส์ บุญที่ให้ทานแก่ปลาอานิสงส์ บุญที่ให้ทานแก่ปลา
ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนล้วนมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไป พ่อค้าทำการค้าประกอบธุรกิจย่อมหวังผลกำไรเป็นเครื่องตอบแทนยังความสุขเกิดขึ้นแก่ตนเองและครอบครัว นักรบทำสงครามเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ หรือเพียงเพื่อปกป้องมาตุภูมิของตนให้อยู่รอดปลอดภัยจากศัตรู สิ่งเหล่านี้เป็นเปลือกนอกที่ฉาบฉวยด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข อันทำให้บุคคลทั้งหลายลุ่มหลง มัวเมา ประมาทในชีวิต LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน