อานุภาพบุญ ตอนที่ 1

อานุภาพบุญ ตอนที่ 1อานุภาพบุญ ตอนที่ 1
ชีวิตในสังสารวัฏ มีบุญกับบาปเท่านั้นที่คอยชิงช่วงและช่วงชิงกันอยู่ตลอดเวลา บุญและบาปที่อยู่ใกล้ตัวเราและก็อยู่ภายในตัวเราที่เกิดจากการกระทำด้วยกาย วาจา ใจ ของเรา คนส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ไกลตัวมากกว่า เลยมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวทั้งๆที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในชีวิต LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน