ตอน คิดดี พูดดี ทำดี

ตอน คิดดี พูดดี ทำดีตอน คิดดี พูดดี ทำดี
เวทีธรรม ตอน คิดดี พูดดี ทำดี โดย ด.ญ.นิษฐา ฉันทวิบูลชัย(มาย)เมื่อทำดีย่อมได้ดีมีแน่นอน ทำชั่วก่อนแปลเป็นดีมีที่ไหน ปลูกมะม่วงไม่เคยเห็นเป็นมะไฟ มือจับไฟไม่เคยเห็นว่าเย็นมือ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

Super kids