อานุภาพบุญ ตอนที่ 2

อานุภาพบุญ ตอนที่ 2อานุภาพบุญ ตอนที่ 2
คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าคุณค่าของชีวิตนั้นน่ะขึ้นอยู่กับการได้ประสบความสำเร็จในธุรกิจหน้าที่การงานการ หรือการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองแต่ในความจริงแล้วคุณค่าของชีวิต อยู่ตรงที่ใครได้ทุ่มเทสร้างบารมีมากกว่ากันได้ปรับปรุงแก้ไขฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวได้ เป็นผู้ให้แสงสว่างแก่โลก เป็นผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน