นักสร้างบารมีในต่างแดนภาคพื้นยุโรป

นักสร้างบารมีในต่างแดนภาคพื้นยุโรปนักสร้างบารมีในต่างแดนภาคพื้นยุโรป
โอลิเวอร์ Oliver นักสร้างบารมีตัวน้อยในต่างแดนภาคพื้นยุโรป และคนไทยที่ไปบุกเบิกทำกิจกรรมสร้างบารมี มีความเคารพ อดทน แสวงบุญกันอย่างเข็มแข็งในต่างแดน LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC variety