คุณทักษิณา พูลสวัสดิ์

คุณทักษิณา พูลสวัสดิ์คุณทักษิณา พูลสวัสดิ์
เรื่องเล่าเข้าถึงธรรมของผู้ที่นั่งสมาธิดีแล้วเข้าถึงธรรมะภายในคือ คุณทักษิณา พูลสวัสดิ์ นักศึกษาปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ ได้ส่งจดหมายมาถึงคุณครูไม่ใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2551 LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

เรื่องเล่า เข้าถึงธรรม