วัันอาทิตย์ธรรมดาที่ 27 ก.พ.54

วัันอาทิตย์ธรรมดาที่ 27 ก.พ.54วัันอาทิตย์ธรรมดาที่ 27 ก.พ.54
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ งานบุญวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.5254 LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่