อุปนิสัยติดไปข้ามชาติ

อุปนิสัยติดไปข้ามชาติอุปนิสัยติดไปข้ามชาติ
มีวาทะธรรมที่ปรากฏในจิตตะวันนาความว่า การฝึกจิตที่ข่มได้ยาก มีปกติเปลี่ยนแปลงเร็ว มีปกติตกไปตามความใคร่ ในอารมณ์ต่างๆได้ง่าย เป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จ เพราะจิตที่บุคคลฝึกดีแล้ว เป็นเหตุนำสุขมาให้ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน