ชมรมmitclub.netธรรมสนเทศ

ชมรมmitclub.netธรรมสนเทศชมรมmitclub.netธรรมสนเทศ
ชมรม mitclub.net ธรรมสนเทศ ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านที่รักการพัฒนาศักยภาพทางด้าน IT เข้าร่วมอบรม คอมพิวเตอร์ สนใจสมัครได้ทุกวันอาทิตย์ ที่ชมรม MIT เสา C6 และ N9 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

สปอต