เทคนิคของยักษ์ช่วยคนเข้าถึงธรรม

เทคนิคของยักษ์ช่วยคนเข้าถึงธรรมเทคนิคของยักษ์ช่วยคนเข้าถึงธรรม
ชีวิตของคนเราล้วนปรารถนาความสุขและความสำเร็จ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มจากความคิดที่ดีๆเมื่อมีความคิดดี จิตใจก็แจ่มใส มีอารมณ์ดี อารมณ์เบิกบาน คำพูดที่ผ่านออกมาก็จะเป็นปิยวาจา ไพเราะนุ่มนวลน่าฟัง เป็นลมปากที่เปิดทางนำพาชีวิตไปสู่ความสุขและความสำเร็จ จากนั้นการกระทำดีๆก็เกิดขึ้นมาตามมา LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน