เป็นกัลยาณมิตรยามเจ็บป่วย

เป็นกัลยาณมิตรยามเจ็บป่วยเป็นกัลยาณมิตรยามเจ็บป่วย
การดำเนินชีวิตในสังสารวัฎให้รอดและปลอดภัยมากเราจะต้องดำเนินชีวิตในความไม่ประมาท เพราะชีวิตในสังสารวัฎนั้นนะเต็มไปด้วยทุกข์ภัยต่างๆมากมาย ทั้งทุกข์ที่เกิดจากสังขารตั้งแต่ปลายผมจนจรดปลายเท้าล้วนแต่เป็นรังแห่งโรด เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บหลากชนิด และทุกข์ที่เกิดจากคนรอบข้าง ทุกข์ที่เกิดจากปัญหาหลากชนิดและทุกข์ในสังสารวัฎ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน