เรื่อง คุณค่าของการบวช

เรื่อง คุณค่าของการบวชเรื่อง คุณค่าของการบวช
โครงการอบรมอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน เรื่อง คุณค่าของการบวช โดยพระประเวศน์ วราสโย ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2554 LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน