โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 18

โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 18โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 18
โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 18 สำหรับน้องๆผู้หญิง ชั้นมัธยมปลาย เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 20 มีนาคม 2554 เป็นผู้หญิงแท้ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ อายุระหว่าง 15-18 ปี สามารถรักษาศีล 8 ได้ทั้งตลอดโครงการ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

สปอต