พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 4

พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 4พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 4
พระรัศมีของพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น จะเป็นสีทองและแผ่ออกไปตลอดหมื่นโลกธาตุ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

พระศรีอริยเมตไตรย์