ข่าวรอบโลก 11 มี.ค.54

ข่าวรอบโลก 11 มี.ค.54ข่าวรอบโลก 11 มี.ค.54
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มรณภาพ สิริอายุ 88 ปี,มส.แต่งตั้งพระสังฆาธิการ,ประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี,องค์กรชาวพุทธยื่นหนังสือให้ระบุศาสนาในบัตรประชาชน,สพบ.จัดตักบาตรพระ 99 รูป LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC News