เลิกตระหนี่ตลอดไปตอนที่ 1

เลิกตระหนี่ตลอดไปตอนที่ 1เลิกตระหนี่ตลอดไปตอนที่ 1
มีสุภาษิตที่ปรากฎอยู่ในอัตถคาถาอัตกิตติ ชาดกว่า ธรรมดาว่าการให้ทานนี้ เป็นประเพณีของบัณฑิตทั้งหลาย แต่ปางก่อนอย่างแท้จริง การให้ทานนั้นไม่ว่าจะเป็นคฤหัสหรือบรรพชิพก็ตามนั้น ควรให้ทั้งนั้นผู้ได้ชื่อว่าเป็นเชื้อสายของบัณฑิตนักปราชฌ์คือผู้ที่ฉลาดในการสั่งสมบุญ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน