เลิกดื่มอย่างเด็ดขาด

เลิกดื่มอย่างเด็ดขาดเลิกดื่มอย่างเด็ดขาด
เราเกิดมาชีวิตหนึ่งเพื่อสร้างบารมีเท่านั้น ไม่ใช่เกิดมาเพื่อเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้ไปวันวัน เป้าหมายสูงสุดของชีวิตของเราทุกคนจะต้องบรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้ คือเกิดมาต้องทำพระนิพพานให้แจ้งเพราะฉะนั้นขณะที่เรายังอยู่ การเดินทางไกลเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทาง เราต้องเตรียมเสบียงติดตัวไปภพเบื้องหน้า เสบียงที่ดีที่สุดคือบุญกุศล LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน