เลิกทะเลาะกันได้แล้ว

เลิกทะเลาะกันได้แล้วเลิกทะเลาะกันได้แล้ว
การทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นการบ่อนทำลายความสามัคคี อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมของหมู่คณะ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน