ทำความสะอาดโคมธัมมจาริณีประทีป

ทำความสะอาดโคมธัมมจาริณีประทีปทำความสะอาดโคมธัมมจาริณีประทีป
ทบทวนบุญทำความสะอาดโคมธัมมจาริณีประทีป เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2554 เพื่อใช้ในพิธีจุดธัมมจาริณีประทีปถวายเป็นพุทธบูชา LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ทบทวนบุญ