บวชพระแสนรูปทั่วไทย ครั้งที่ 3 ขยายระยะเวลารับสมัคร

บวชพระแสนรูปทั่วไทย ครั้งที่ 3 ขยายระยะเวลารับสมัครบวชพระแสนรูปทั่วไทย ครั้งที่ 3 ขยายระยะเวลารับสมัคร
โครงการบวชพระแสนรูปทั่วไทย ครั้งที่ 3 ขยายระยะเวลารับสมัครถึงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2554 อบรมตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2554 LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

สปอต