เลิกอบายมุข พบสุขแท้จริง

เลิกอบายมุข พบสุขแท้จริงเลิกอบายมุข พบสุขแท้จริง
อบายมุขเป็นทางมาแห่งความเสื่อม นำมาซึ่งความทุกข์ หากเลิกอบายมุขทั้งหมดได้ ก็พบความสุขได้ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน