เลี้ยงดูแม่พ่อเกิดก่อสวรรค์

เลี้ยงดูแม่พ่อเกิดก่อสวรรค์เลี้ยงดูแม่พ่อเกิดก่อสวรรค์
การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ถือเป็นหน้าที่ของลูก เป็นสิ่งที่ลูกทุกๆคนต้องทำ เป็นการสร้างหนทางสู่สวรรค์ให้กับตนเอง LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน