เวียนสร้างบารมีอยู่แต่ในเทวโลก

เวียนสร้างบารมีอยู่แต่ในเทวโลกเวียนสร้างบารมีอยู่แต่ในเทวโลก
หากเราเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในสองภพภูมิเท่านั้น คือ มนุษย์และเทวโลก การสร้างบารมีก็จะต่อเนื่อง ไม่ต้องเสียเวลาไปตกอยู่ในอบาย LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน