ความไม่พอใจในเพศ

ความไม่พอใจในเพศความไม่พอใจในเพศ
ความรู้สึกเบี่ยงเบนทางเพศ เรื่องราวของกลุ่มคนเพศที่สาม ผู้หญิงข้ามเพศ ผู้ชายข้ามเพศ ในแง่มุมของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ข้อคิด รอบตัว