การทำงานกับลูกน้องเจ้าปัญหา

การทำงานกับลูกน้องเจ้าปัญหาการทำงานกับลูกน้องเจ้าปัญหา
หากเราต้องทำงานกับลูกน้องเจ้าปัญหา เราจะทำอย่างไร จึงจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างถูกต้องตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ทันโลกทันธรรม