เหตุแห่งทุกข์

เหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์
สาเหตุที่แท้จริงของความทุกข์ คือ อะไร หากเราไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงของความทุกข์ ก็เป็นการยากที่จะดับทุกข์ได้ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน