เห็นอริยสัจขจัดทุกข์

เห็นอริยสัจขจัดทุกข์ เห็นอริยสัจขจัดทุกข์
ตามธรรมดาเมื่อยังไม่รู้แจ้งเห็นแจ้งในอริยสัจ สรรพสัตว์ก็ย่อมเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏไม่รู้จบสิ้น LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน