โครงการอบรมสามเณรยุวธรรมทายาทรุ่นที่ 16

โครงการอบรมสามเณรยุวธรรมทายาทรุ่นที่ 16โครงการอบรมสามเณรยุวธรรมทายาทรุ่นที่ 16
โครงการอบรมสามเณรยุวธรรมทายาทรุ่นที่ 16 ฤดูแห่งการเรียนรู้ ปิดภาคเรียนทางโลก เปิดภาคเรียนทางธรรม สามเณรเป็นผู้ที่ได้โอกาสที่ได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัย อบรมระหว่างวันที่ 4-24 เมษายน 2554 ณ ศูนย์อบรมเยาวชน ผาสุกวนิช จ.ราชบุรี LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

สปอต