เรื่อง คณกโมคคัลลานสูตร

เรื่อง คณกโมคคัลลานสูตรเรื่อง คณกโมคคัลลานสูตร
พระธรรมเทศนา เรื่อง คณกโมคคัลลานสูตร ในโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 1 แสนรูปโดย พระมหาธเนศร์ ฐานรโต LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

โครงการอบรมพระ 1 แสนรูป