โทษภัยของการไม่รักษาศีล

โทษภัยของการไม่รักษาศีลโทษภัยของการไม่รักษาศีล
การสร้างอุปนิสัยที่ดีและขัดเกลาแก้นิสัยที่ไม่ดีให้หมดไป เป็นนิสัยของบัณฑิตนักปราชญ์ วันหนึ่งคืนหนึ่งมันประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้ว เราเกิดมาสร้างบารมีเราก็ต้องสร้างบารมีให้เต็มที่ อย่าให้กำลังใจของเราให้ตกต่ำ และอย่าหวังพึ่งกำลังใจจากใครหรือไปเที่ยวขอกำลังใจจากคนอื่น เราต้องสร้างขึ้นมาด้วยตัวของเราเอง LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน