เรื่อง เสนาสนสูตร

เรื่อง เสนาสนสูตรเรื่อง เสนาสนสูตร
โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป พระธรรมเทศนา เรื่อง เสนาสนสูตร โดย พระอาจารย์ ถาวร ถาวโร ณ ศูนย์กลางการอบรมวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2554 LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

โครงการอบรมพระ 1 แสนรูป