วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 3 เม.ย 54

วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 3 เม.ย 54วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 3 เม.ย 54
ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่ว มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย