เรื่องราว ความรักในพระพุทธศาสนาเมืองปาย จ.แม่ฮ่องสอน

เรื่องราว ความรักในพระพุทธศาสนาเมืองปาย จ.แม่ฮ่องสอนเรื่องราว ความรักในพระพุทธศาสนาเมืองปาย จ.แม่ฮ่องสอน
เรื่องราว ความรักในพระพุทธศาสนา ที่แห่งนี้ มีมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ที่ใคร ๆก็อยากไปร่วมบุญที่เมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างมหาทานมีตักบาตรพระ 1,111 รูป LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC variety