จอมโจรโปริสาท ตอนที่ 5

จอมโจรโปริสาท ตอนที่ 5จอมโจรโปริสาท ตอนที่ 5
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในเสนิสูตรว่า บุคคลคบคนเลว ย่อมเลวลง คบคนที่เสมอกัน ย่อมไม่เสื่อมในกาลไหน ๆ คบคนที่สูงกว่า ย่อมสูงเด่นขึ้น เพราะฉะนั้นจึงคบคนที่สูงกว่าตน การเลือกคบคนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการชี้ชะตาชีวิตว่า จะรุ่งเรืองหรือตกต่ำ จะมีความสุขหรือทุกข์ หากเราไม่เลือกคบคนดีไปคบกับคนพาล คุณภาพของใจมีแต่เสื่อมลง หาความเจริญไม่ได้ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน