จอมโจรโปริสาท ตอนที่ 3

จอมโจรโปริสาท ตอนที่ 3จอมโจรโปริสาท ตอนที่ 3
มีวาระพระบาลีที่ปรากฏในคัมภีร์สุทธิมรรคว่า ก็ท่านมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทของกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป้นที่อาศัย ท่านทำกรรมใดไว้ ก็จะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ท่านในที่นี้หมายถึงเรากันทุกคน ต่างก็มีกรรมเป็นของตน LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน