สรุปข่าวกับ DMC 4 เม.ย.54

สรุปข่าวกับ DMC 4 เม.ย.54สรุปข่าวกับ DMC 4 เม.ย.54
มส.เร่งช่วยเหลือพระ วัด น้ำท่วมภาคใต้,พศ.จัดทำร่างหลักสูตรการเรียน ร.ร.พระปริยัติธรรมใหม่,พิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ,จ.เพชรบุรีจัดตักบาตรฉลองพระใหม่,มจร.มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ติ๊ด นัท ฮัน LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC News