ช่วยผู้ประสบภัย นครศรีธรรมราช

ช่วยผู้ประสบภัย นครศรีธรรมราชช่วยผู้ประสบภัย นครศรีธรรมราช
มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและดินถล่ม จ.นครศรีธรรมราช LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

New News