สรุปข่าวกับ Dmc 8 เม.ย.54

สรุปข่าวกับ Dmc 8 เม.ย.54สรุปข่าวกับ Dmc 8 เม.ย.54
มูลนิธิธรรมกายช่วยน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช,วัดวิมุตยารามจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน,ตักบาตรฉลองพระใหม่ จังหวัดนครนายก,จ.ฉะเชิาเทราจัดตักบาตรฉลองพระใหม่,เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ให้โอวาทพระธรรมทายาท,บ.แสงสุริยะฉัตร(2002)จำกัด จัดตักบาตร LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC News