สรุปข่าวกับ DMC 9 เม.ย.54

สรุปข่าวกับ DMC 9 เม.ย.54สรุปข่าวกับ DMC 9 เม.ย.54
พิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,สนง.แม่กองธรรมสนามหลวงเตรียมทำศูนย์ธรรมศึกษา,จ.ระยองจัดตักบาตรฉลองพระใหม่,ศูนย์การค้าแฟชั่นไอร์แลนด์จัดพิธีถวายภัตตราหาร,อบจ.ปทุมธานี จัดสวดมนต์บ้านกัลยาณมิตร,คำสอนคุณยายอาจารย์ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC News