สรุปข่าวกับ DMC 11 เม.ย.54

สรุปข่าวกับ DMC 11 เม.ย.54สรุปข่าวกับ DMC 11 เม.ย.54
มส.มีมติให้พระสงฆ์ไปปฏิบัติศาสนกิจที่ต่างประเทศ,จ.จันทบุรี จัดตักบาตรพระ 2,000 รูป,พิธีตักบาตรพระ 100 รูปกรมประชาสัมพันธ์,สัมมนาฉลองชัยปิดเจดีย์ แก้วิกฤตด้วยโอกาส,วัดศรัทธาธรรม จัดโครงการบวชศีลจาริณี,ศวส.เผยสงกรานต์ 53 บาดเจ็บเพราะเหล้าสูงถึง 7 เท่า LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC News