สรุปข่าวกับ DMC 13 เม.ย.54

สรุปข่าวกับ DMC 13 เม.ย.54สรุปข่าวกับ DMC 13 เม.ย.54
มส.มีมติให้พระสงฆ์ไปปฏิบัติศาสนกิจที่ต่างประเทศ จ.จันทบุรี จัดตักบาตรพระ 2,000 รูป พิธีตักบาตรพระ 100 รูป กรมประชาสัมพันธ์ สัมมนาฉลองชัยปิดเจดีย์ แก้วิกฤตด้วยโอกาส วัดศรัทธาธรรม จัดโครงการบวชศีลจาริณี ศวส.เผยสงกรานต์ 53 บาดเจ็บเพราะเหล้าสูงถึง 7 เท่า คำสอนคุณยายอาจารย์ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC News