สรุปข่าวกับ DMC 12 เม.ย.54

สรุปข่าวกับ DMC 12 เม.ย.54สรุปข่าวกับ DMC 12 เม.ย.54
เจ้าคณะใหญ่หนกลางรายงานการแต่งตั้งรักษาการเจ้าคณะภาค 1 คณะสมณฑูตนครวาตีกันเข้าเยี่ยม มส. มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ น้ำท่วม ชมรมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธจัดปล่อยปลา กิจกรรมสวดมนต์ ณ วัดหนองเกษใหญ่ คำสอนคุณยายอาจารย์ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC News