สรุปข่าวกับ dmc 15 เม.ย.54

สรุปข่าวกับ dmc 15 เม.ย.54สรุปข่าวกับ dmc 15 เม.ย.54
เจ้าคณะใหญ่หนกลางรายงานการแต่งตั้งรักษาการเจ้าคณะภาค 1 จ.สมุทรปราการจัดตักบาตรพระ 11,111 รูป กิจกรรมสวดมนต์ ณ วัดหนองเกษใหญ่ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC News