วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 17 เม.ย.54

วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 17 เม.ย.54วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 17 เม.ย.54
สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ล้วนแต่ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นรวมทั้งสังขารร่างกายของเราที่เกิดมาสร้างบารมีในโลกนี้ก็มีเวลาจำกัดของการสร้างบารมีและความตายก็ไม่มีนิมิตหมาย LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย